Мясопродукты

АСМИК МНОЯН
Производство мясопродуктов


Производство мясных полуфабрикатов

Деятельность

ПРОИЗВОДСТВО
Мясопродукты
  • Производство мясных полуфабрикатов

Контакты

АСМИК МНОЯН
Производство мясопродуктов


Руководитель :
Асмик Мноян, директор

Адрес :
Уч-ок Силикян, 2-ая ул., дом 3


Тел. :
+374 10 380615
+374 55 239636

Armenian PowerSpell

Armenian POWERSPELL

Հայերեն տեքստերի սրբագրման գործիք Word, Excel, PowerPoint ծրագրերի համար: